50 kW dla dobrej energii to program dotacyjno-pożyczkowy wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

50 kW dla dobrej energii to program dotacyjno-pożyczkowy od Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii do 50kW dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców oraz JST i ich jednostek organizacyjnych w formie dotacji (pożyczki) do 300 000,00 zł.

 

Dla kogo?

Program wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii do 50kW dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców w formie dotacji (pożyczki) do 300 000,00 zł.  

Pożyczka ma możliwość spłaty od 5 do 15 lat. Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Fundusz jest stałe w skali roku i wynosi 1,5 WIBOR 12M ustalonego na poziomie średniej wartości za rok poprzedzający, jednak nie mniej niż 2%. Oprocentowanie jest aktualizowane raz w danym roku kalendarzowym. W przypadku zadań podlegających przepisom dotyczącym pomocy publicznej Fundusz może udzielić pożyczki rynkowej. 

Minimalny wkład środków własnych pożyczkobiorcy na poziomie nie mniej niż 10% kosztów kwalifikowanych zadania  

 
Na co ?

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do 50kW. 

Kwota dotacji ? 

Alokacja środków w formie dotacji wynosi 300 000,00 zł. Pożyczki udzielane będą na podstawie obowiązujących Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (zwanego dalej Funduszem), zgodnie z sytuacją finansową Funduszu wynikającą z realizacji rocznego planu finansowego

Forma dofinansowania.

1) do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

a) w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinansowania;
b) w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do dnia 17.10.2022 r. do godziny 15.00. lub do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w Programie.

Podsumowanie

– ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE
– BRAK DODATKOWYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM POŻYCZKI
– MOŻLIWOŚĆ SPŁATY OD 5 DO 15 LAT
– USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI W POROZUMIENIU Z POŻYCZKOBIORCĄ

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli jesteś zainteresowany dofinansowaniem lub zakupem instalacji fotowoltaicznej zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultacji chętnie pomogą oraz odpowiednio doradzą. 

wypełnij formularz - oddzwonimy i odpowiemy na wszelkie pytania

    Temat zapytania:

    Zgoda na marketing telefoniczny Etikon (czytaj więcej)

    Zgoda na marketing mailowy Etikon (czytaj więcej)

    Rozwiąż: