Nowe zmiany w Programie Czyste Powietrze od kwietnia: Wprowadzenie Pompy Ciepła na Listę Zielonych Urządzeń

Nowości w Programie Czyste Powietrze 2024: Dofinansowanie - Pompy Ciepła

Od kwietnia bieżącego roku, Program Czyste Powietrze przeszuka istotne zmiany, skoncentrowane przede wszystkim na efektywności energetycznej pompy ciepła. Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem, szczególnie ważne jest, abyś zrozumiał, co nowe regulacje oznaczają dla ciebie.

Wprowadzenie do Programu Czyste Powietrze

 

Program Czyste Powietrze, uznawany za największy program dotacyjny w Polsce dla właścicieli domów jednorodzinnych, przeszedł zmiany. Od jego inauguracji zarejestrowano ponad 750 tysięcy wniosków, a dofinansowano inwestycje termomodernizacyjne oraz wymianę kopciuchów na łączną kwotę 8,6 mld zł. Chociaż tempo realizacji przedsięwzięć było niższe niż zakładano na początku programu, liczby te są imponujące.

Dofinansowanie dla Certyfikowanych Rozwiązań – Pompy Ciepła

 

Od kwietnia tylko certyfikowane pompy ciepła oraz kotły na pellet kwalifikują się do dofinansowania. Dodatkowo, wprowadzone zostaną kryteria dochodowe dla beneficjentów, a program będzie obejmować także dotacje na pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.

Przykład Pompy Ciepła Viessman

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

 

Wprowadzenie nowych przepisów obejmuje utworzenie listy zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), na której znajdą się wyłącznie pompy ciepła spełniające określone normy techniczne potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w akredytowanych laboratoriach. Tylko urządzenia z tej listy będą kwalifikować się do dotacji.

Ograniczenia w Liczbie Składanych Wniosków

 

Nowe zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności programu i eliminację nadużyć. Planuje się wprowadzenie ograniczenia liczby wniosków na jednego beneficjenta, dotyczącego jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego lokalu mieszkalnego w danym budynku. Beneficjent, który już skorzystał z dofinansowania dla jednego budynku, będzie mógł składać wnioski jedynie na kolejne budynki w ramach podstawowego poziomu dofinansowania.

 

Kryteria Dochodowe i Planowane Zmiany

 

Chociaż obecnie nie planuje się zmian w kryteriach dochodowych, planowane są nowe przepisy w tej kwestii jeszcze w tym roku. Przewiduje się uszczelnienie przepisów dotyczących kryteriów dochodowych w trzeciej części programu.

 

Finansowanie i Kontynuacja Programu

 

Wprowadzenie wyższych dotacji zwiększyło wydatki z programu, ale NFOŚiGW zapewnia, że finansowanie będzie kontynuowane. Na dzień pisania tego tekstu, trwają rozmowy między NFOŚiGW a Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie dalszego wsparcia finansowego dla programu.

Pamiętaj, że te zmiany mają na celu zwiększenie efektywności programu, eliminację nadużyć i zapewnienie, że dofinansowania trafiają do tych, którzy faktycznie ich potrzebują. Jeśli planujesz skorzystać z programu, dokładnie zapoznaj się z nowymi przepisami i zadbaj o spełnienie wszystkich wymagań.

 

Jesteś zainteresowany ofertą? Skontaktuj się z nami!