Posiadanie własnej elektrowni fotowoltaicznej przynosi same korzyści. Jakie? Systemy fotowoltaiczne umożliwiają samodzielną produkcję energii elektrycznej, dzięki nim zyskujesz:

– niższe rachunki za prąd,
– satysfakcję z szybkiego zwrotu inwestycji,
– zabezpieczenie przed podwyżkami cen energii elektrycznej,
– w 100% bezobsługowy system – nie ingerujesz w produkcję prądu dla swojego domu,
– zdrowie swojej rodziny – system fotowoltaiczny emituje o 91% mniej dwutlenku węgla  niż gaz ziemny i o 96% mniej niż elektrownie węglowe.

 

Ważne informacje

Według obowiązującej ustawy o Odnawialnych źródłach energii, każdy właściciel gospodarstwa domowego może zainstalować na swojej posesji instalację fotowoltaiczną o mocy nieprzekraczającej 50 kWp.

Najwięcej energii produkujemy ze słońca w miesiącach wiosenno-letnich. Ustawodawca o tym nie zapomniał i dał możliwość przesyłania nadwyżek energii do publicznej sieci operatora w celu jej zamagazynowania. Oczywiście taka możliwość jest opatrzona pewnymi kosztami tj., operator za magazynowanie potrąca nam 20% dla instalacji do 10kWp oraz 30% dla instalacji od 10kWp do 50kWp – czyli przesyłając do operatora w celu zmagazynowania za każdy 1kwh możemy odebrać 0,8kWh dla instalacji do 10kWp.

W przypadku instalacji większej niż 10kWp, ale nieprzekraczającej 50kWp, za każdą kWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektrycznej możemy odebrać przez rok od rozliczenia 0,7 kWh.

Na odebranie nadwyżek mamy 12 miesięcy od momentu ostatniego podsumowania czyli od otrzymania ostatniej FV od naszego Operatora.

 

Uwaga!

Aby właściciel gospodarstwa domowego mógł być Prosumentem i korzystać z systemu bilansowania, musi on posiadać umowę kompleksową, czyli umowę na dostawę i sprzedaż energii z tym samym operatorem. Jeżeli mamy podpisaną umowę na dostawy energii np. Energa a sprzedaż energii dokonuje nam PGE to w takim wypadku nie możemy korzystać z systemu bilansowania i nie będziemy mogli czerpać korzyści z magazynowania energii w sieci Operatora.