Polska jest w czołówce państw Europejskich na rynku fotowoltaicznym. Prognozy wskazują, że rynek ten uzyska ponad 20% wzrosty.

Rządowa strategia energetyczna „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) ma zostać zaktualizowana. Dzięki temu udział zeroemisyjnych źródeł w krajowym miksie wytwarzania energii elektrycznej w 2040 roku ma wynosić już blisko 75%. Co to dla nas oznacza? Wg scenariusza do 2030r. moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce ma wzrosnąć z 13 GW mocy do 27  GW, a w 2040r. aż do 45GW.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło, że osiągnięcie celów postawionych w scenariuszach PEP2040 wymaga intensywnego rozwoju sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz zapewnienia stabilnych mocy rezerwowych.

Duże wzrosty cen prądu zmuszają firmy do szukania inwestycji które mogą ograniczyć wydatki z nimi związanych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne.

Jest to proces złożony i długotrwały ale zwrot inwestycji jest bardzo zauważalny i finansowo korzystny.

Po krótce pokażemy jak wygląda proces tworzenia farm fotowoltaicznych.

1.      Wizja lokalna i audyt:

Jest to najważniejsza część projektu ponieważ, nie każda potencjalna działka nadaje się do postawienia na niej farmy fotowoltaicznej. Nasz doświadczony zespół sprawdzi wszystkie ważne czynniki pod względem rentowności inwestycji oraz przeanalizuje całą potrzebną dokumentację w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu o ile taki występuje w danej lokalizacji. Audyt wskaże także potencjalne ryzyko inwestycji np. czy koszt przyłączenia ze względu na odległość będzie opłacalny. Jeśli całość tego procesu przebiegnie pozytywnie możemy przejść do drugiego etapu.

2.      Projekt i decyzje administracyjne.

Projektowanie farmy fotowoltaicznej to bardzo skomplikowany proces ponieważ musimy dokładnie zaplanować wszystkie ważne kwestie, np. plan zagospodarowania terenu, podzespoły pasujące do danego projektu czy schematy elektryczne. Po opracowaniu projektu przechodzimy do wszelkiego rodzaju formalności prawno-administracyjne. Nasi pracownicy od początku do końca będą brali czynny udział w uzyskaniu wszystkich pozwoleń w tym warunków przyłączeniowe.

3.      Pozwolenie na budowę

Etap ten składa się z całościowego przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej. Tu także nasz zespół poprowadzi projekt do samego końca.

4.      Aukcja OZE i koncesja URE

Kiedy mamy pozwolenia na budowę i pozostałe decyzje możemy przystąpić do aukcji OZE. Aukcje odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem dla każdego źródła OZE prezentowanego przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji. W przypadku farm fotowoltaicznych obowiązek uzyskania koncesji dotyczy instalacji o mocy powyżej 500 kWp.

Masz pytania odnośnie odnawialnych źródeł energii w swojej firmy, szukasz oszczędności, chcesz zainwestować w rozwój firmy.

Już teraz skontaktuj się z naszym działem handlowym.

☎️ +48 537 415 434

📧 biuro@etikon.pl