Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna w obiekcie to sieć niskiego napięcia prądu przemiennego znajdująca się w budynku stanowiąca układ przewodów.

Instalacja elektryczna budynku ma swój początek na zaciskach wejściowych wewnętrznej linii zasilającej oraz koniec w gniazdkach wtyczkowych. Instalacje elektryczną znajdującą się w obiekcie trzeba odpowiednio wcześniej zaprojektować pod potrzeby użytkownika.

Instalacja elektryczna to bardzo ważny element naszego obiektu i podlega on okresowym przeglądom.

Dla obiektów  użyteczności publicznej oraz firmom taki przegląd obligatoryjnie musi być dokonywany co rok. Budownictwo mieszkalne nie ma obowiązku robienia przeglądów technicznych ,jest jednak zalecenie które mówi o okresowym przeglądzie odbywającym się co 5 lat.

Jednak chcąc spać spokojnie wykupujemy ubezpieczenie naszego obiektu od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczyciel sprzedający nam polisę wymaga takich przeglądów.

Firmy mogące dokonywać takich przeglądów muszą mieć w swoich zasobach ludzkich przeszkolony personel mający uprawnienia  Eksploatacyjne z pomiarami oraz Dozorowe wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Z uwagi na nasze olbrzymie doświadczenie oferujemy naszym klientom możliwość wykonania instalacji elektrycznej w nowo budowanym obiekcie jak i modernizacje starych układów.

Nasza oferta obejmuje:

-montaż i modernizację instalacji elektrycznej

-montaż gniazdek, włączników, rozdzielnic

-okresowe przeglądy instalacji elektrycznej

-montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

-montaż uziemienia

-montaż instalacji telewizji satelitarnej oraz naziemnej