JAK TO DZIAŁA?

Podejmując decyzję o inwestycji w  fotowoltaikę, powinieneś posiadać wiedzę, na które elementy zwrócić szczególną uwagę. Dzięki dobrze dobranym komponentom, instalacja będzie działać bezproblemowo przez wiele lat.

> Aby efektywnie pozyskiwać energię elektryczną ze słońca jego promienie muszą przez jak najdłuższy czas oświetlać moduły fotowoltaiczne. Z tego powodu tak ważny jest wybór strony świata, w którą skierowane będą panele. Optymalnym kierunkiem do założenia instalacji jest południe.

> Kolejnym, ważnym elementem jest zadbanie o to, by pomiędzy instalacją a słońcem nie znajdowały się przeszkody, które będą powodować zacienienia.

> Moduły muszą być zamontowane na specjalnie do tego przygotowanej konstrukcji, wykonanej z materiałów odpornych na upływ czasu i warunki atmosferyczne takich jak na przykład aluminium oraz stal nierdzewna.

> Instalacja fotowoltaiczna generuje prąd stały – DC (w Twoim domu znajduję się instalacja elektryczna, w której płynie prąd przemienny – AC), dlatego każdy system fotowoltaiczny musi posiadać Inwerter. Inwerter ma za zadanie przekształcać prąd stały płynący z modułów fotowoltaicznych na prąd przemienny płynący w naszych instalacjach domowych oraz dopasować charakterystykę prądowo-napięciową, aby była zgodna z Instrukcją Ruchu i Utrzymania Sieci – OSD. System taki nazywa się systemem On Grid. By działał muszą być spełnione dwa warunki – pierwszy to światło słoneczne, dzięki któremu popłynie energia z naszych modułów, drugi to dostęp do energii elektrycznej w naszej instalacji domowej, by inwerter mógł dostosować parametry do prądu w sieci.  Nie spełnienie chociażby jednego z powyższych warunków może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem instalacji.

> Kolejnym ważnym aspektem są zabezpieczenia po stronie prądu stałego i przemiennego, chroniące nasz system przed przepięciami. Przepięcia mogą się pojawiać w sieci elektrycznej naszego operatora lub z wyładowań atmosferycznych i opadającej mgły elektromagnetycznej.

 

Warto powierzyć przygotowanie całej instalacji doświadczonym specjalistom. Unikniemy dzięki temu kłopotów oraz niepotrzebnych dodatkowych kosztów.