Wystartowała piąta edycja programu Mój Prąd. W uzyskaniu dotacji nie ma kryterium dochodowego. Z programu mogą skorzystać prosumenci (użytkownicy fotowoltaiki) pod warunkiem, że rozliczają się w systemie net-billingu.

Net-billing to system wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta. W prostych słowach: nadwyżki wprowadzane do sieci są sprzedawane i przeliczane na wartość pieniężną, które następnie pomniejszają rachunki za prąd.

W systemie net-billing za nadwyżki energii z paneli fotowoltaicznych, które oddajemy w lato do sieci energetycznej, zasilamy nasze konto.
Konto wykorzystamy na opłacenie rachunków za energię w kolejnych miesiącach, kiedy zimą będziemy potrzebować więcej energii niż produkuje nasza instalacja.

Najważniejsze informacje net-billingu:

  • rozliczana wartość (złotówki), a nie zgromadzona energia,
  • wartość zgromadzonej energii obniża koszt energii czynnej,
  • na koniec roku prosument może wypłacić 20% nadwyżki środków bez podatków.

Podsumowując, instalacja fotowoltaiczna z net billingiem jest opłacalna szczególnie gdy ceny energii są wysokie. Ponadto zyski można zwiększyć inwestując w magazyny energii.

W celu uzyskania bezpłatnej wyceny i informacji na temat wysokości dotacji zapraszamy pod nr tel.: 537 415 434