Twoja elektrownia słoneczna, wszystko co musisz wiedzieć o instalacji fotowoltaicznej!

1. Jakość modułu fotowoltaicznego.
2. Dobrze dobrana konstrukcja wsporcza.
3. Okablowanie instalacji.
4. Inwerter zamiennie nazywany falownikiem.
5. Zabezpieczanie przeciwprzepięciowe w postaci ogranicznika przepięć prądu stałego DC.
6. Pomiary i przyłączenie.

 

1. Jakość modułu fotowoltaicznego.

 

Najważniejsze elementy budowy instalacji fotowoltaicznej, to przede wszystkim wysoka jakość komponentów, dobre praktyki, wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie firmy wykonującej usługę. Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku bardzo ważnych elementów. Pierwszy najważniejszy to moduł lub potocznie mówiąc panel fotowoltaiczny. Moduł fotowoltaiczny to element, który produkuje energię elektryczną, od tego jakiej będzie jakości zależy ile wyprodukujesz energii elektrycznej.

Tylko producenci którzy produkują własny krzem oraz sami składają moduły fotowoltaiczne są gwarantem jakości produktu. Tacy producenci najczęściej posiadają własne działy rozwoju R&D, jednocześnie kreują technologię oraz udoskonalają ją. Poniżej znajdziesz listę Tier 1 największych na Świecie producentów krzemu oraz modułów fotowoltaicznych. Zestawienie przedstawia wartość mocy produkcyjnych poszczególnych producentów w pierwszym kwartale 2020 r. wyrażoną w MW:

Lista przedstawia producentów nie tylko liczących się w branży, ale również wiarygodnych. Jest to istotna kwestia, ponieważ producenci modułów udzielają długich gwarancji. Standardem w branży fotowoltaicznej jest 12 letnia gwarancja na wady wynikające z wad fizycznych oraz 25 letnia gwarancja na sprawność.

Powyższy wykres przedstawia spadek mocy instalacji fotowoltaicznej na przełomie 25 lat pracy. Wynika z niego, że sprawność instalacji nie spadnie poniżej 80% wartości nominalnej mocy modułu fotowoltaicznego.

2. Dobrze dobrana konstrukcja wsporcza.

 

Kręgosłupem instalacji fotowoltaicznej jest konstrukcja wsporcza. Jeżeli zestaw mocujący jest źle dobrany, bądź posiada błędy montażowe, instalacja nie ma szans na długą bezawaryjną pracę. Konstrukcja wsporcza do montażu modułów fotowoltaicznych powinna być wyprodukowana przez producenta zawodowo zajmującego się takimi systemami. Producent mający doświadczenie jest w stanie dostarczyć produkt odpowiedniej jakości oraz udzielić na niego stosownych wiarygodnych gwarancji. Konstrukcja wsporcza do montażu modułów fotowoltaicznych powinna posiadać odpowiednie certyfikaty oraz atesty potwierdzające jej jakość oraz odporność na warunki atmosferyczne. Konstrukcja wsporcza powinna spełniać obowiązujące normy budowlane, ponieważ jest to element trwale związany z konstrukcją budynku. Materiałem najczęściej używanym jest aluminium oraz stal nierdzewna A2 z powłoką magnelis. Są to materiały odporne na korozję, warunki atmosferyczne oraz upływ czasu.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu skośnym jest dużym wyzwaniem. W tym artykule skupimy się na dachach pokrytych dachówką oraz blachodachówką. Montaż odbywa się zawsze przy kotwieniu do krokwi dachu. Elementy jakie przykręcamy do krokwi to tak zwane podparcia szyn, dla dachówki są to haki zaś do blachodachówki są to śruby z gwintem podwójnym wykonane ze stali nierdzewnej A2. Kotwienie się do krokwi zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji oraz całej instalacji modułów fotowoltaicznych. W przypadku blachodachówki należy zwrócić uwagę na uszczelnienie otworu jaki powstaje w blasze. Służy do tego specjalna uszczelka wykonana z materiału EPDM, która jest zamontowana przez producenta na śrubie. Właściwie wkręcona w krokiew śruba będzie sztywna a otwór pozostanie szczelny.

 

3. Okablowanie.

 

Kolejnym istotnym elementem instalacji fotowoltaicznej są przewody. Musimy pamiętać, że są zamontowane na dachu więc ich jakość jest również bardzo istotna. Przewody do instalacji fotowoltaicznej są wykonane z miedzi cynowanej w celu osiągnięcia jeszcze większej odporności. Przewody umieszczone na dachu muszą być w izolacji odpornej na działanie promieni UV. W miejscach widocznych przewody powinny być schowane w karbowane osłony peszle, również odporne na działanie promieni UV. Stosowane przekroje przewodów w instalacjach fotowoltaicznych to najczęściej 4mm lub 6mm. Przekrój zależny jest od wielkości prądu jaki będzie w danej instalacji fotowoltaicznej występował. Przez omawiane przewody będzie płynął prąd stały DC o bardzo wysokim napięciu, nieprzekraczającym 1000V. Przy takim napięciu istnieje możliwość występowania łuków prądu stałego, co może być bezpośrednią przyczyną pożaru. Dlatego też przewody powinny być skrupulatnie ułożone na szynach konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych, a występujące systemowe złącza MC4 do łączenia modułów fotowoltaicznych nie powinny leżeć w wodzie.

Do montażu przewodów solarnych używamy dedykowanych opasek nylonowych odpornych na działanie promieni UV. Przewody wprowadzamy do wnętrza budynku wykorzystując systemowe przepusty dachowe i sprowadzamy do umówionego wcześniej z inwestorem miejsca spełniającego warunki techniczne. Z dachu sprowadzamy w zależności od wielkości instalacji zawsze dwa bieguny plus i minus oraz przewód ochronny PE (uziemienie). Moduły zamontowane na dachu, muszą posiadać uziemione ramy, połączone  przewodem ochronnym PE.

 

4. Inwerter.

 

Kolejnym etapem jest montaż inwertera. Falownik to serce systemu, to on przemienia prąd stały płynący z modułów fotowoltaicznych, na prąd przemienny występujący w sieci elektrycznej. Falownik musi być zamontowany w miejscu przewiewnym, w odpowiednim odstępie od sufitu i ścian, według instrukcji dostarczonej przez producenta. Falowniki mogą być również montowane na zewnątrz. Do montażu falowników nie zaleca się wysokich poddaszy. Latem jest tam zbyt ciepło. Falownik musi mieć możliwość chłodzenia. Ściana na której będzie powieszony falownik musi być wykonana z elementów niepalnych. Wszystkie dostępne na polskim rynku falowniki posiadają funkcję monitoringu produkcji energii elektrycznej. Jednak aby móc z tej funkcji skorzystać, falownik musi być podłączony z siecią internetową. Aby utrzymać wysoki standard naszej obsługi, każdy klient otrzymuje możliwość korzystania z monitoringu instalacji.

 

5. Zabezpieczanie przeciwprzepięciowe w postaci ogranicznika przepięć prądu stałego DC.

 

Przed podłączeniem falownika należy zamontować zabezpieczanie przeciwprzepięciowe w postaci ogranicznika przepięć prądu stałego DC. Taki ogranicznik musi mieć właściwy dla charakterystyki instalacji fotowoltaicznej typ.

Ogranicznik przepięć prądu stałego DC musi obligatoryjnie być zamontowany w specjalnej rozdzielni która posiada odporność do 1000V. Jest to warunek bezwzględny i nie każda rozdzielnia go spełnia. Ogranicznik przepięć jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie ograniczyć możliwość uszkodzenia falownika przez prądy udarowe. W przypadku wyładowania atmosferycznego, ogranicznik ma za zadanie sprowadzić potencjał przepięcia do uziemienia. Dlatego bezwzględnie taki ogranicznik musi być uziemiony oddzielnym uziemieniem o właściwej wartości.

Ograniczników przepięć prądu stałego DC nie montujemy razem w istniejącej rozdzielni prądu przemiennego AC oraz z wyłącznikami nadprądowymi prądu przemiennego AC. Jeżeli w budynku nie ma zastosowanych ograniczników przepięć prądu przemiennego AC , dla podniesienia jakości naszej usługi montujemy właściwy ogranicznik. Taki ogranicznik ma za zadanie uchronić naszą instalację przed przepięciami mogącymi uszkodzić falownik od strony sieci.

 

6. Pomiary i przyłączenie.

 

Instalację fotowoltaiczną można wpiąć do istniejących obwodów budynku, nie musi to być rozdzielnia główna z której jest doprowadzone przyłącze do budynku. Najlepiej jak jest to obwód, który jest podłączony bezpośrednio z rozdzielnią budynku. Obwód musi być odpowiedniego przekroju zdolny technicznie do przeniesienia właściwego prądu. Podłączony obwód należy zabezpieczyć właściwym wyłącznikiem nadprądowym w istniejącej rozdzielni budynku lub rozdzielni pomocniczej dedykowanej dla instalacji fotowoltaicznej.

Po zainstalowaniu wszystkich wymienionych wcześniej urządzeń, należy obligatoryjnie dokonać pomiarów elektrycznych. Aby dokonać pomiarów trzeba posiadać wyspecjalizowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami. Pomiary rozpoczyna się od mierzenia strony AC, a następnie przechodzi się na pomiary strony DC.

Wśród pomiarów podstawowych znajdują się:
● Sprawdzenie polaryzacji
● Pomiar ciągłości przewodów
● Pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC
● Pomiar rezystancji uziemienia
● Pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
● Pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów

Wszystkie wartości muszą być zgodne z obowiązującą normą oraz być zapisane w protokole powykonawczym budowy instalacji fotowoltaicznej.

W celu podtrzymania wysokiej jakości obsługi Firma Etikon realizując proces budowy instalacji fotowoltaicznej w standardzie zajmuje się również jej przyłączeniem do operatora. W tym celu składamy odpowiednio przygotowaną dokumentację techniczną do stosownego oddziału Operatora Sieci Dystrybucji. Podpisując umowę z Firmą Etikon, na każdym etapie procesu budowy klient otrzymuje bardzo wysoką jakość dostarczonych elementów oraz kompetentną obsługę techniczną.