Zmiana w przepisach prawa budowlanego dosięga instalacji fotowoltaicznych.

Dnia 3 marca 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera szereg zmian w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 t.j., dalej: „Pb”).

 

Zmiana ta dotyczy w dużej mierze instalacji fotowoltaicznych. Zmiana nakłada na Inwestora uzgodnienia projektu budowy instalacji fotowoltaicznej z Rzeczoznawcą do spraw Ochrony Przeciwpożarowej. Uzgodnić należy każdy projekt o mocy generatora powyżej 6,5kWp.

Uzgodnieniu podlega kształt z czego jest wybudowana instalacja fotowoltaiczna, przebieg tras kablowych oraz konieczność montażu dodatkowych rozłączników i oznaczeń ostrzegawczych.

Zmiany te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy strażaków pracujących w obiekcie objętym ogniem.

Szczegółową listę czynności oraz urządzeń dla każdego projektu indywidualnie omawia się z Rzeczoznawcą i to on decyduje o kształcie co i gdzie powinno zostać zamontowane. Instalacja zamontowana na dachu pokrytym łatwopalnym materiałem nie koniecznie musi uzyskać takie uzgodnienie tym samym jej budowa nie dojdzie do skutku. Dlatego takie uzgodnienie powinno być dokonane przed rozpoczęciem procesu budowy.

Zmiany mają ograniczyć dostęp napięcia do budynku a jedocześnie ochronę zdrowia strażaków.

Uzgodnienie projektu nie jest pozwoleniem na budowę i nie wymaga ono zgody na budowę.

Firma Etikon podchodząc rzetelnie do obsługi naszych klientów cały proces uzgodnienia z Rzeczoznawcą przeprowadzamy w imieniu Inwestora. Po wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej dokonujemy również zgłoszenia do Powiatowej Straży Pożarnej informacji o zakończeniu inwestycji.

Instalacje o mocy nie przekraczającej 6,5kWp nie wymagają takiego uzgodnienia.

Inwestor które wybudował instalację o mocy powyżej 6,5kWp  czy też zlecił jej budowę i nie dokonał uzgodnień z Rzeczoznawcą do spraw Ppoż. oraz nie zgłosił końca budowy instalacji do Jednostki Powiatowej Straży Pożarnej może zostać ukarany z tytułu samowoli budowlanej.

Zaktualizowane Prawo Budowlane obowiązuje od 19.09.2020