Nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022r.

Nowy projekt ustawy o OZE został przyjęty dnia 28.11.2021 r. przez Komisję ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK),
tego samego dnia projekt trafił na posiedzenie Sejmu i został uchwalony. Teraz projekt został wysłany do Senatu.
Na czym polegają zmiany dla prosumentów.  

Aktualnie prosumenci wytwarzające energię w mikroinstalacjach, korzystają z systemu upustów. Działa to tak że energia wyprodukowana przez instalację w pierwszej kolejności jest konsumowana na potrzeby własne prosumenta a nadwyżka jest wysyłana do sieci na tak zwane “przechowanie” do sieci. Każda oddana kWh jest zliczana i prosument w ciągu roku może nieodpłatnie odebrać ją w:

70% jeśli instalacja ma moc powyżej 10 kWp do 50 kWp,
80% jeśli instalacja ma moc do 10 kWp.

Mamy więc sytuację w której możemy sobie gromadzić nadwyżki energii w miesiącach letnich a odbierać je nocą lub zimą gdzie produkcja jest mniejsza. Jest to korzystny system w którym przy odpowiednim doborze wielkości instalacji jesteśmy w stanie zbilansować pobór z wytwarzaniem aby zminimalizować rachunki do minimum.

Według nowego projektu, prosument byłby sprzedawcą energii dokonywałby przeliczenia wartości odesłanej energii, po średniomiesięcznej cenie z miesiąca (a od 2024 roku – z godziny) – odkładając wirtualne “środki” na koncie rozliczeniowym, w ramach tzw. depozytu prosumenckiego. Prosument będzie mógł użyć ich, by pokryć wartość energii pobranej z sieci, według taryfy sprzedawcy. Rozliczenie odbywałoby się w okresie 12-miesięcznym.

W skrócie rozliczałby wartość energii wprowadzonej do sieci i pobranej. W przypadku energii wprowadzonej uzyskiwałby cenę rynkową, a pobierałby energię jak każdy odbiorca czyli wraz z opłatą dystrybucyjną oraz wszystkimi opłatami i podatkamiProjekt także zakłada aby prosumenci nie budował mikroinstalacji na wyrost  i całą energię konsumował na bieżąco. 

Od kiedy nowe przepisy? 

Według ostatniej wersji ustawy zostały one że nowe przepisy wchodzą z dniem 01.04.2022 r.
Aby nie zostać dotkniętym nowymi zasadami trzeba do 31.03.2022 zrobić zgłoszenie o przyłączeniu mikroinstlacji do sieci.  
 

Co z obecnymi prosumentami?

Zastanawiacie się co z dotychczasowi prosumenci w nowej ustawie o OZE. Mają oni zagwarantowany system opustów przez 15 lat pierwszego dnia wprowadzenia energii do sieci. Prosumencji którzy podłączą instalację przed wprowadzeniem zmian, będą mogli korzystać z systemu opustów przez kolejne 15 lat, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r.
 
Czy obecny prosument będzie mógł zmienić system opustów na sprzedaż? W przepisach przejściowych zawarto zapis, umożliwiający jednorazową migrację prosumenta z dotychczasowego systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. To oznacza, że będzie taka możliwość.
 

Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem naszego kalkulatora.

wypełnij formularz - oddzwonimy i odpowiemy na wszelkie pytania

  Temat zapytania:
  Zgoda na marketing telefoniczny Etikon (czytaj więcej)
  Zgoda na marketing mailowy Etikon (czytaj więcej)
  Rozwiąż:

  Fotowoltaika dla rolnika

  Fotowoltaika dla firm