Mój Prąd 4.0 Dofinansowanie nawet do 26 000zł

Mój Prąd 4.0 Tania Energia Dofinansowanie Dofinansowanie na fotowoltaike

Do 31 Marca trwa 4 edycja programu “Mój Prąd 4.0” Dofinansowanie dotyczy nie tylko domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), ale także magazynów energii i ciepła oraz zintegrowanych systemy zarządzania energią. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 26000 złotych.
Dofinansowanie jest skierowane do prosumentów rozliczających się z wypro

Dla kogo dofinansowanie? 

Program jest skierowany dla osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Program będzie prowadzony w trybie ciągłym. Jest tylko jeden warunek: o dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby rozliczające się w systemie net-billingu. Przypomnijmy, że chodzi o nowe zasady rozliczeń obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r. Oczywiście każdy kto założył instalację wcześniej a nie brał udziału w wcześniejszych edycjach programu może też starać się o dofinansowanie pod warunkiem że przejdzie na nowy system rozliczeń net-bilingu.

Na co dofinansowanie?

Poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej – będzie można również uzyskać dofinansowanie do nowych komponentów, typu magazyn energii cieplnej lub magazyn energii elektrycznej oraz na systemy zarządzania Energią. W praktyce maksymalna kwota dofinansowania, jaką prosument może uzyskać w 2022 r. w ramach Mojego Prądu, to 26000 zł. To, ile pieniędzy uzyska prosument, zależy od tego, jaki zakres inwestycji planuje. Im jest on większy, tym wyższe kwoty można otrzymać.

Co to Net-billing czyli nowy system rozliczeń dla prosumentów: 

 

Program „Mój Prąd” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD. Na czym polega nowy system net-billing? To rozwiązanie oparte na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Program ma na celu promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net-billingu. Dlatego też nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. Aby umożliwić wdrożenie nowego systemu rozliczeń również w okresie przejściowym. Dodatkowo finasowaniem zostaną objęci wnioskodawcy, którzy z własnej inicjatywy postanowią z już funkcjonującą fotowoltaiką przejść na system rozliczania net-billing. Ten nowy system ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek. Wprowadzenie net-billingu, który jest zgodny z prawnymi uregulowaniami Unii Europejskiej, zapewni dalszy rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce i jednocześnie poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych, a co najważniejsze – ugruntuje proces samowystarczalności energetycznej polskich gospodarstw domowych.

 

Czy zmieni się sytuacja osób, które chcą użytkować domową fotowoltaikę na starych zasadach rozliczeniowych? Prosumenci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez kolejne 15 lat.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem naszego kalkulatora.

wypełnij formularz - oddzwonimy i odpowiemy na wszelkie pytania

  Temat zapytania:

  Zgoda na marketing telefoniczny Etikon (czytaj więcej)

  Zgoda na marketing mailowy Etikon (czytaj więcej)

  Rozwiąż:

  Fotowoltaika dla rolnika

  Fotowoltaika dla firm