Moja woda – nawet 6 tyś dotacji

Nawet do 6 tyś zł  mogę dostać właściciele domów. Ruszył program Moja Woda! Dofinansowanie dotyczy możliwości stworzenia systemów zatrzymywania wód opadowych na swoich nieruchomościach.

To już trzecia edycja tego programu i potrwa do wyczerpania budżetu tego programy który wynosi 130 mln zł.  poprzednich dwóch edycji z dotacji skorzystało ponad 43 tyś beneficjentów.
Ministerstwo klimatu i środowiska informuje, że można otrzymać dotacje do 6 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Podstawowym założeniem programu „Moja Woda” jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może w praktyce nauczyć się jak gromadzić wodę — dodała minister Anna Moskwa.

Program został stworzony dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu „Moja Woda”.

Program „Moja woda” to dotacja na: 

Zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie następujących instalacji:

  • zbieranie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • magazynowanie wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m sześc.;
  • retencjonowanie wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • retencjonowanie wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • wykorzystanie retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Aby otrzymać dotację, konieczne jest złożenie wniosku o wsparcie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie instalacji.