Czyste powietrze – 100% dotacji

Program Czyste Powietrze powstał aby pomóc w zredukowaniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery i związaną z tym poprawą stanu środowiska naturalnego. Na dzień 29.09.2023 wypłacone dofinansowania wynosiły aż: 7.111.200.426 zł

Sprawdź, dla kogo jest on przeznaczony i na jakie środki możesz liczyć.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?
Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Już teraz skontaktuj się z naszym działem handlowym. 

W prosty sposób wyjaśnimy wszystkie niejasności i pomożemy
w kompleksowy sposób skorzystać z programu Czyste Powietrze.

Tel.: 537 415 434

Mail: biuro@etikon.pl

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania

Opcja 1
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo
– gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

135 000 zł (z instalacją PV)
120 000 zł (bez instalacji PV)
2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

79 000 zł (z instalacją PV)
70 000 zł (bez instalacji PV)
3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 2
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w Opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:

1.Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację:

115 000 zł (z instalacją PV)
100 000 zł (bez instalacji PV)
2.Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

59 000 zł (z instalacją PV)
50 000 zł (bez instalacji PV)
3.Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Opcja 3
Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Przedsięwzięcie obejmuje kompleksową termomodernizację: 70 000 zł
Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł
Audyt energetyczny: 1 200 zł (dla wszystkich przedsięwzięć)

Od ponad 10 lat zajmujemy się  wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii do optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną. Umów się na audyt energetyczny i sprawdź ile możesz oszczędzić. 

Skuteczność i opłacalność inwestycji w OZE zależy od wielu czynników, w tym lokalizacji geograficznej, dostępnych zasobów, kosztów początkowych i dostępnych programów wsparcia. Przed podjęciem decyzji o inwestycji warto przeprowadzić dokładną analizę kosztów i korzyści. Dlatego skontaktuj się z nami. 

Tel.: 537 415 434

Mail: biuro@etikon.pl